آگهی و اطلاعیه


فراخوانبرگزاری دوره آموزشی اخذ پروانه فعالیت مدیران کنترل کیفی محصولات کشاورزی

فراخوانبرگزاری دوره آموزشی اخذ پروانه فعالیت مدیران کنترل کیفی محصولات کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی در نظر دارد به منظور اجرایی نمودن دستورالعمل تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربردی  نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی نسبت به شناسایی، انتخاب و تربیت مدیران کنترل کیفی و صدور گواهینامه رسمی اقدام نماید.

افراد واجدالشرایط:

فارغ التحصیلان کلیه رشته های کشاورزی  به استثنای رشته های دام، طیور،شیلات و آبزیان ، زنبورعسل و گرایشهای مربوط

 

محل ثبت نام:

1- کلیه مراکز خدمات جهاد کشاورزی دهستانهای تابعه استان هرمزگان

2- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه استان هرمزگان(اداره ترویج شهرستان مربوطه)

3- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

مهلت ثبت نام و ارائه مدارک:

از تاریخ 17/04/98 لغایت 30/04/98 

زمان و مکان برگزاری دوره:   متعاقباً اعلام خواهد شد.

امکانات غذا و اسکان برای متقاضیان شهرستانی در زمان اجرای دوره فراهم می باشد.

** متقاضیان خوابگاه درخواست کتبی ارائه نمایند.

مدارک موردنیاز:

کپی مدرک تحصیلی(لیسانس و بالاتر)، کپی کارت ملی، کپی شناسنامه و یک قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده

تذکر:

پس از بررسی مدارک و تائید صلاحیت افراد در کمیته فنی، لیست متقاضیان واجد الشرایط شرکت در دوره آموزشی فوق در تارنمای سازمان نظام مهندسی کشاوری و منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی در مورخ 06/05/98 درج خواهد شد. متقاضیان واجد الشرایط و تائید صلاحیت شده موظف به پرداخت هزینه دوره به مبلغ 2580000 ریال به شماره حساب شبا 640100004001038803012344IR   شناسه369038862140103000000000000030 نزد بانک مرکزی( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران) 

**امکان پرداخت در محل مرکز آموزش از طریق کارتخوان فراهم می باشد.

 

شماره تماس برای رفع ابهامات 33313810 خانم مهندس الماسی رئیس اداره آموزش بهره برداران