اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

توزیع بذر یارانه دار گوجه فرنگی در پارسیان

بذر گوجه فرنگی در پارسیان توزیع شد.

بذر گوجه فرنگی در پارسیان توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛در راستای حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی، توزیع بذر یارانه دار گوجه فرنگی با ارقام متین، 6189 و یاقوت از تاریخ 31/4/98 در این شهرستان شروع و در حال انجام است.  

تخصیص بهینه ی بذر برای هر کشاورز بر اساس سطح مجاز کشت می باشد.