خبرها


هشدار به کشاورزان؛ درصورت مشاهده ملخ با ۳۳۱۵ تماس بگیرید

مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به بهره برداران و کشاورزان نسبت به مبارزه با ملخ های صحرایی هشدار داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ مدیریت حفظ نباتات ضمن تاکید بر افزایش نقاط آلوده در استان به 30 نقطه و همچنین ریزش های موج سوم ملخ صحرایی در استان به کشاورزان و بهره برداران هشدار داد.

در این اخطاریه آمده است:

با توجه به افزایش نقاط آلوده به ملخ صحرایی در استان هرمزگان و شرایط جوی نامساعد و اقلیم متفاوت در نوار ساحلی به بهره برداران و کشاورزان توصیه می شود نسبت به مبارزه با آفت مورد نظر اقدامات پیشگیرانه نظیر آماده کردن تجهیزات سم پاشی و مبارزه شیمیایی را انجام دهند و در صورت مشاهده ریزش ملخ صحرایی در مناطق نزدیک به زمین های زراعی و باغی مراتب را به مدیریت ، مرکز و یا سازمان جهاد کشاورزی درمیان بگذارند و پیش از شروع مبارزه راهنمایی ها و آموزش های لازم را از کارشناسان مربوطه دریافت نمایند. 

همچنین بهره برداران می توانند با شماره گیری 3315 سامانه تلفنی ارتباط مردمی(صدای کشاورز) گزارش های خود را به سمع و نظر مسئولین شهرستانی و استانی برسانند.

با توجه به اهمیت موضوع آفت ملخ صحرایی و این امر که تمام سبزینه مراتع آلوده توسط این آفت مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت و امنیت غذایی را به خطر می اندازد و اینکه مناطق آلوده تا عمق 160 کیلومتری استان نفوذ کرده است،لذا لازم است در اسرع وقت نسبت به مبارزه و یا ردیابی اقدامات لازم و پیشگیرانه توسط تیم های ردیابی، مبارزه و بهره برداران و کشاورزان انجام گردد.