خبرها


رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مناطق آلوده به ملخ صحرایی بازدید کرد

علی باقرزاده همایی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از مناطق آلوده به ملخ صحرایی در بخش مرکزی بندرعباس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی؛ علی باقرزاده همایی در حاشیه بازدید از عرصه های منابع طبیعی آلوده به آفت ملخ صحرایی و بازدید از مرکز جهاد کشاورزی قلعه قاضی گفت: مبارزه با آفات عمومی باید در اولویت مراکز و مدیریت های جهاد کشاورزی قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید از تمام امکانات موجود در مناطق آلوده استفاده گردد تا این آفت ریشه کن گردد.

باقرزاده بر لزوم استفاده از تجهیزات ایمنی توسط تیم های ردیابی و مبارزه در هنگام سم پاشی تاکید کرد و گفت: ایمنی و سلامت افراد باید در اولویت قرار گیرد، همچنین سم پاشی ها نیز در مناطقی صورت گیرد که به دام و یا مراتع آسیب وارد نشود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی در بازدید از مرکز جهاد کشاورزی قلعه قاضی ضمن اشاره به اهداف بلند مدت سازمان و همچنین استفاده از ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی در کاهش مصرف آب و توسعه کشت های گلخانه ای اظهار داشت: امیدواریم درآمد حاصل از کشاورزی توسط بهره برداران به سوی توسعه کشت های نوین گسیل شود.

وی بیان کرد: به کشاورزان توصیه می کنیم فعالیت های خود را در قالب تعاونی متمرکز نمایند تا هم مدیریت آن آسان تر گردد و هم هزینه های جاری در بحث تامین نهاده ها و فروش محصول کمتر شود.

گفتنی است در این بازدید معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی و رییس مرکز جهاد کشاورزی قلعه قاضی نیز حضور داشتند.