خبرها


بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از پروژه سد زاکین

مهندس باقرزاده  رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان صبح جمعه از «پروژه سد زاکین» در بندرعباس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان؛ علی باقرزاده همایی در حاشیه بازدید از سد زاکین گفت: این سد 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که  در صورت تأمین اعتبار، حداکثر نیمه دوم سال 98 این سد به بهره برداری می رسد.

وی  افزود: در صورت بهره برداری از این سد، بیش از 400 هکتار از باغات نارنگی منطقه سیاهو در آبخور این سد قرار می گیرد و میتواند تحولی در بحث تولید و اقتصاد این منطقه ایجاد کند.