خبرها


بررسی واگذاری اراضی پرورش میگو شرق بندرعباس با حضور نماینده مجلس

با حضور حسین هاشمی تختی نماینده حوزه مرکزی هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از شوراهای اسلامی و معتمدین محلی روند واگذاری اراضی پرورش میگو در قالب  شهرک های کشاورزی شرق بندرعباس در دفتر رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، با حضور حسین هاشمی تختی نماینده حوزه مرکزی هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از شوراهای اسلامی و معتمدین محلی روند واگذاری اراضی پرورش میگو در قالب شهرک های کشاورزی شرق بندرعباس در دفتر رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار شوراهای اسلامی و معتمدین محلی خواستار واگذاری بیشتر این اراضی به متقاضیان محلی با در نظر گرفتن موضوعات زیست محیطی شدند.

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی هرمزگان در این نشست، گفت: طبق دغدغه ها و درخواست های مردم بومی برنامه واگذاری را پیش برده ایم.

ابراهیم سالمی، افزود: طبق فراخوان 10 روزه قریب به یک هزار نفر برای دریافت 68 قطعه ثبت نام نمودند.

وی، ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته و برگزاری جلسات متعدد روند واگذاری این قطعات ادامه یافت.

سالمی، تصریح کرد: بیش از 60 درصد قطعات به متقاضیان محلی، 100 هکتار به خانواده های معظم شهدا و 100 هکتار نیز به متقاضیان تحصیلکرده در این رشته نعلق گرفت.

علی اصغر خلیلی مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان نیز در این جلسه با بیان اینکه تمامی مراحل واگذاری اراضی با نظارت محیط زیست صورت می پذیرد، گفت: در واگذاری اراضی توسط سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از ادارات مربوطه مخصوصا محیط زیست استعلام گرفته می شود و بعد نسبت به واگذاری به متقاضی اقدام می گردد.

نماینده حوزه مرکزی هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، گفت: در واگذاری این شهرک ها حریم روستاها و آمایش سرزمینی در نظر گرفته شود.

حسین هاشمی تختی، افزود: امیدواریم بتوانیم مبلغ تعیین شده از سوی دولت برای دریافت قطعات واگذار شده شهرک های کشاورزی شیلاتی را با رایزنی به صورت اقساط تبدیل نمائیم.