خبرها


سومین جلسه شورای هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار شد

سومین جلسه شورای هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع در محل سالن پیارم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس ضمن خیرمقدم به همکاران؛ فعالیت های شاخص شهرستان را معرفی کرد.

در ادامه جلسه  رؤسای مراکز خدمات به ارائه گزارش مختصر از وضعیت مرکز پهنه های کشاورزی و منطقه پرداختند و مسائل و مشکلات پیش روی بخش را عنوان کردند و در این بین به نیروی خدمات و حراست و تجهیز و نوسازی مراکز و ساختمان مدیریت بعنوان دغدغه همه همکاران مدیریت شهرستان اشاره شد.

در این جلسه مقرر شد با توجه به اینکه همکاران مراکز به عنوان کارشناسان پهنه در ارتباط مستقیم با بهره بردار و بخش کشاورزی هستند الزم است در این زمینه قابلیت گزارش دهی، و ارائه مطالب مرتبط با حوزه خود را ارتقاء دهند همچنین با توجه به حجم بسیار مناسب نیروی انسانی در شهرستان ضروری است در جلسات آتی بصورت تخصصی در مورد عملکرد و کارآیی نیروی انسانی در بخش کشاورزی تحلیل الزم صورت گرفته و ارائه شود.

همچنین در این جلسه مصوب شد؛ بیمه تکمیلی کارکنان بازنگری و در صورت امکان، تمهیدات مناسبی در نظر  گرفته شود و املاک و مستغلات شهرستان نیز شناسایی و ساماندهی گردد.

گفتنی است در پایان نیز از سرکار خانم رضایی بعنوان کارمند نمونه تقدیر شد.