خبرها


دیدار صمیمی حجت الاسلام شرفی مسئول حوزه نمايندگی ولی فقيه در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با رییس مرکز تحقیقات کشاورزی

حجت الاسلام شرفی مسئول حوزه نمايندگی ولی فقيه در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نشستی صمیمانه با حضور دکتر حاجبی رئیس و کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان را در سالن جلسات این مرکز داشت.

حجت الاسلام شرفی مسئول حوزه نمايندگی ولی فقيه در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نشستی صمیمانه با حضور دکتر حاجبی رئیس و کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان را در سالن جلسات این مرکز داشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛مسئول حوزه نمايندگی ولی فقيه در سازمان جهاد کشاورزی بیان داشت: تحقیقات به عنوان نقش آفرین در زمان حال و هم نسبت به آینده در پیشرفت کشاورزی سهیم است.
شرفی بیان داشت: تحقیقات جزء افتخارات علمی و هم افتخارات انقلابی در مجموعه است.
وی در پایان از زحمات کارکنان قدر دانی کرد.