خبرها


برگزاری کارگاه آموزشی اصول و روشهای نوین مدیریت کارگاههای میگو

کارگاه آموزشی اصول و روشهای نوین مدیریت کارگاه های میگو با حضور 60 نفر از مدیران و کارشناسان مراکز تکثیر میگو در بندرعباس برگزار شد .

کارگاه آموزشی اصول و روشهای نوین مدیریت کارگاه های میگو با حضور 60 نفر از مدیران و کارشناسان مراکز تکثیر میگو در بندرعباس برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ این دوره با حضورDr.Amerneniravikumar از کشور هندوستان با هدف ارائه آخرین اطلاعات در زمینه مدیریت کارگاههای تکثیر توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان با همکاری اداره کل شیلات و انجمن ماهیان زینتی ایران برگزار شد.