خبرها


۲ درصد تولیدات کشاورزی کشور در اختیار هرمزگان است

معاون بهبود توليدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از سهم دو درصدی در تولیدات کشاورزی کشور خبر داد.

معاون بهبود توليدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از سهم دو درصدی در تولیدات کشاورزی کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛معاون بهبود توليدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در در همایش یافته های علمی با محوریت حفظ و احیای ذخایر آبزیان بیان کرد: رسالت بخش کشاورزی تامین امنیت غذایی کشور است و به دنبال آن امنیت سیاسی و اجتماعی وجود خواهد داشت.

غلامپورتصریح کرد: کشورهایی که در تامین غذا دچار مشکل هستند به دنبال آن امنیت سیاسی و اجتماعی آن ها نیز در خطر خواهد بود.

وی بیان کرد: با اتفاقات مثبتی که در طول 40 سال گذشته رخ داده است توفیقات بزرگی در حوزه کشاورزی حاصل شده که نمونه آن رشد 125 میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی است نسبت به 25 میلیون تن پیش از انقلاب.

معاون بهبود توليدات دامی سازمان جهاد کشاورزی بیان کرد: 90 درصد تولیدات کشاورزی در کشور انجام می شود.

وی اظهار داشت: دو درصد تولیدات کشاورزی در هرمزگان است در صورتی که تنها یک درصد سطح زیرکشت را در اختیار داریم. در حوزه تولیدات دریا رتبه نخست را داریم ولی باید پا را فراتر از این ها برداریم و به جایگاه بالاتری دست یابیم.

غلامپور در پایان گفت: پایه و بیس هر تولیدی پژوهش است که در این خصوص پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان عملکرد مناسبی داشته است.

رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان نیز در این مراسم  اظهار داشت: 32 پروژه تحقیقاتی در حال اجرا داریم که حدود 5/1پروژه سرانه هر محقق است.

وی در ادامه تصریح کرد: بازنگری در طرح دریابست را با کمک شیلات استان انجام خواهیم داد و نحوه اجرای آن نیز پس از بررسی های لازم انجام خواهد شد به نحوی که صیادان ما دچار مشکل نشوند و درمقابل نیز ذخایر آبزیان نیز در منطقه خلیج فارس و دریای عمان حفظ شود.

دکتر مرتضوی تصریح کرد: امیدواریم با هماهنگی صیادان، و سازمان های مرتبط به یک توسعه متوازن و پایدار در حوزه صید و صیادی دست یابیم.