خبرها


برگزاری گردهمایی آموزشی سازه، تجهیزات و نهاده های گلخانه ای در اسفندماه سالجاری

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان از برگزاری گردهمایی آموزشی سازه، تجهیزات و نهاده های گلخانه ای در روزهای دوشنبه 12 و سه شنبه 13 اسفندماه  سالجاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، حمیدرضا نصیری با بیان اینکه افزایش سطح زیرکشت در محیط های تحت کنترل، اصلی ترین هدف بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه کشور می باشد، اظهار کرد: سازمان در نظردارد جهت افزایش توان علمی، فنی و تخصصی بهره برداران، متقاضیان، سرمایه گذاران، ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی و مسئولین فنی واحدهای گلخانه ای اقدام به برگزاری گردهمایی آموزشی سازه، تجهیزات و نهاده های گلخانه ای در روزهای دوشنبه 12 و سه شنبه 13 اسفندماه سال 1398 نماید.

وی در خصوص محورهای گردهمايي افزود: انتخاب سازه با تناسب اقلیم و بذر، انواع پوشش های پلاستیک و معیارهای پوشش مناسب، آشنایی با سیستم های آبیاری، وظایف و عملکرد ناظرین و مشاورین و تغذیه گیاه در گلخانه از اهم محورهای گردهمايي گردهمایی آموزشی سازه، تجهیزات و نهاده های گلخانه ای می باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان در ادامه محل برگزاری گردهمايي در روز اول "ویژه بهره برداران و سرمایه گذاران" را سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی بندرعباس واقع در خیابان طلوع و روز دوم "ویژه مشاوران و کارشناسان و ناظرین" در سالن پيارم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس اعلام داشت.

گفتنی است؛کشت در محیط های تحت کنترل سیاستی است که کشورهای کم آب و خشک، سال هاست در اجرای آن برای دستیابی به اهدافی چون افزایش تولید در واحد سطح، کاهش مصرف آب، تولید محصول در فصول مختلف و دسترسی جامعه به محصولات فصلی در تمام طول سال، افزایش کیفیت محصول، استفاده از اراضی غیرقابل کشت، اشتغال زایی و تداوم کار و... در حال برنامه ریزی و تلاش می باشند، لذا افزایش سطح زیرکشت در محیط های تحت کنترل، اصلی ترین هدف بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه کشور می باشد.