خبرها


برگزاری کارگاه آموزشی کنترل عوامل خسارتزای مزارع گندم وجو

سرپرست مدیریت حفظ نباتات جهادکشاورزی هرمزگان از برگزاری کارگاه آموزشی کنترل عوامل خسارتزای مزارع گندم وجو در این استان خبر داد.

fه گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، سید عبدالرضا اشرف منصوری اظهار کرد: مدیریت حفظ نباتات استان هرمزگان استان کارگاه آموزشی یک روزه تحت عنوان روشهای نوین مدیریت عوامل خسارتزای مزارع گندم و جو و معرفی سموم جدید مصرفی برگزار کرد.

وی افزود: این کارگاه آموزشی در راستای حفظ محصولات کشاورزی از گزند خسارت عوامل خسارتزای گیاهی و ارتقاء سطح دانش کارشناسان حوزه بخش زراعی می باشد.

گفتنی است؛ کارگاه آموزشی کنترل عوامل خسارتزای مزارع گندم وجو با حضور کارشناسان ستادی و مدرس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان در محل مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد با همکاری مدیریت ترویج و آموزش برگزار شد.